در جهان بیش از دویست هزار نشریه علمی منتشر می‌شود که کمتر از پانزده هزار از آنها داری نمایه‌های معتبر بین‌المللی است. از پانزده هزار نشریه دارای نمایه‌های معتبر بین‌المللی، سه هزار نشریه محور علم بوده و نتایج تحقیقات اصیل علمی در آنها به چاپ می‌رسند و دوازده هزار نشریه دیگر به توسعه نتایج تحقیقات چاپ شده در نشریات محوری می‌پردازند. هر روز ناشرین جدیدی ایجاد می‌شود و نشریات جدیدی منتشر می‌شود. آنچه در تشخیص نشریه مهم است، در درجه اول ناشر و در درجه دوم نمایه‌های معتبر بین‌الملی آن است. معتبرترین نمایه بین‌المللی مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز است که در هر سال یکبار ارزیابی سالانه نشریات تحت پوشش خود را تحت عنوان JCR منتشر نموده و در آن پارامترهای مختلفی که هر کدام ارزش خاصی در ارزیابی دارند، جدولبندی می‌شود. در حال حاضر، بهترین معیار در ارزشگذاری نشریات ایگن فاکتور است که چاپ مقاله در بیست نشریه بهتر جهان بر اساس ایگن فاکتور در رده‌بندی‌های مختلف علمی مورد نظر قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر از اعتبار نشریات علمی به مباحث، جداول و  مقالات زیر مراجعه کنید:

* بررسی کیفیت علم: نشریات بی‌اعتبار(مقاله چاپ شده در نشاء علم درسال 1391 توسط علی اکبر صبوری)

* نشریات غیرمعتبر اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

* نشریات غیرمعتبر اعلام شده از سوی دانشگاه صنعتی اصفهان

* نشریات غیرمعتبر اعلام شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی

* نشریات داخلی معتبر اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

* چهل و چهار نشریه ایرانی فهرست شده در JCR سال 2014

* بیست نشریه برتر علوم دنیا بر اساس ایگن فاکتور سال 2014

* بیست نشریه برتر علوم دنیا بر اساس فاکتور تاثیر سال2014

* بیست نشریه برتر علوم دنیا بر اساس فاکتور تاثیر پنج ساله سال2014

* بیست نشریه برتر علوم دنیا بر اساس تعداد کل ارجاعات دریافتی سال 2014

* بیست نشریه برتر علوم دنیا بر اساس تعداد مقالات منتشرنموده در سال2014

* بیست نشریه برتر علوم اجتماعی  دنیا بر اساس ایگن فاکتور سال  2014

* بیست نشریه برتر علوم اجتماعی دنیا بر اساس فاکتور تاثیر سال 2014

* فهرست کامل نام و اختصار 8618 نشریه علوم و 3143 نشریه علوم اجتماعی به همراه کشور صاحب نشریه که در JCR سال 2014 آمده است 

* فهرست کامل 1758 نشریه علوم انسانی و هنر به همراه آدرس آنها که در مؤسسه تامسون رویترز سال 2014 نمایه شده اند

 * نشریات  اخراج شده از JCR سال 2014 (توضیحات و دلایلی در این مورد)

* فهرست کامل یکصد و سی و پنج نشریه ایرانی که در سال 2014 در اسکوپوس ایندکس شده‌اند، به همراه مشخصات و رتبه‌بندی آنها

* نقشه علمی کشور