در جهان بیش از دویست هزار نشریه علمی منتشر می‌شود که کمتر از بیست هزار از آنها داری نمایه‌ WOS بوده و حدود سی و دو هزار از آنها دارای نمایه Scopus می باشند. از هزاران نشریه دارای نمایه‌های معتبر بین‌المللی، سه هزار نشریه محور علم بوده و نتایج تحقیقات اصیل علمی در آنها به چاپ می‌رسند و نشریات دیگر به توسعه نتایج تحقیقات چاپ شده در نشریات محوری می‌پردازند. هر روز ناشرین جدیدی ایجاد می‌شود و نشریات جدیدی منتشر می‌شود. آنچه در تشخیص نشریه مهم است، در درجه اول ناشر و در درجه دوم نمایه‌های معتبر بین‌الملی آن است. معتبرترین نمایه بین‌المللی مؤسسه اطلاعات علمی کلاریویت آنالیتیکس (تامسون رویترز) است که در هر سال یکبار ارزیابی سالانه نشریات تحت پوشش خود را تحت عنوان JCR منتشر نموده و در آن معیارهای ارزیابی مختلفی را برای نشریات گزارش می‌کند. فاکتور تأثیر، فاکتور ایگن و تعداد ارجاعات از جمله شاخصهای هر نشریه محسوب می‌شوند که برای نشریات حوزه علوم و همچنین علوم اجتماعی گزارش می‌شوند و در اینجا طی جداولی داده می‌شوند.

* بررسی کیفیت علم: نشریات بی‌اعتبار(مقاله چاپ شده در نشاء علم درسال 1391 توسط علی اکبر صبوری)

* نشریات غیرمعتبر اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌ آوری 1396 

* ننشریات غیرمعتبر اعلام شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی 1397

* نشریات معتبر اعلام شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی 1397

* نشریات داخلی معتبر اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری 1397

* سی و شش  نشریه ایرانی فهرست شده در JCR سال 2018

* 9156 نشریه حوزه علوم جهان بر اساس ایگن فاکتور سال 2018

* 9156  نشریه حوزه علوم جهان بر اساس فاکتور تاثیر سال2018

* 9156 نشریه حوزه علوم جهان به ترتیب حروف الفبا به همراه فاکتور تأثیر آنها استخراج شده از JCR سال2018

* 9156 نشریه حوزه علوم جهان بر اساس تعداد کل ارجاعات دریافتی سال 2018

* تعداد نشریات هر رشته در حوزه علوم جهان به همراه فاکتور تأثیر تجمعی و فاکتور تأثیر میانه نشریات آن رشته بر مبنای JCR سال2018

* 3382 نشریه حوزه علوم اجتماعی جهان بر اساس فاکتور تأثیر سال 2018

* 3382 نشریه حوزه علوم اجتماعی جهان به ترتیب حروف الفبا با فاکتور تأثیرآنها در سال 2018

* 3382 نشریه حوزه علوم اجتماعی جهان بر اساس تعداد کل ارجاعات دریافتی سال 2018

* تعداد نشریات هر رشته در حوزه علوم اجتماعی جهان به همراه فاکتور تأثیر تجمعی و فاکتور تأثیر میانه نشریات آن رشته بر مبنای JCR سال2018

* فهرست کامل 1816 نشریه علوم انسانی و هنر به همراه آدرس آنها که در کلاریویت آنالیتیکس (مؤسسه تامسون رویترز) سال 2018 نمایه شده اند

* فهرست کامل یکصد و هفتاد و چهار نشریه ایرانی که در سال 2019 در اسکوپوس ایندکس شده‌اند (86 مورد آن در کلاریویت آنالیتیکس ایندکس می شود)، به همراه مشخصات و رتبه‌بندی آنها

* نقشه علمی کشور